ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Επιγραφής, Επιτύμβια σκηνή


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 34,7 εκ., περ. 460-450 π.Χ., Βερολίνο, Antikenmuseen V.I. 3245

 

Στο αγγείο εικονίζεται ένας νέος με ασπίδα δόρυ και κράνος και μια γυναίκα με λήκυθο και ταινίες να μεταφέρει στο κεφάλι της καλάθι με επιτύμβιες προσφορές από ταινίες, ρόδια(;) σε επιτύμβια στήλη.

 

Ζωγράφος της Επιγραφής

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Βερολίνο, Antikenmuseen δεσμός