ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Επιγραφής, Επιτύμβια σκηνή


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 41,3 εκ., περ. 460-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 06.1021.294

 

Στο αγγείο εικονίζεται ένας άντρας με ασπίδα και δόρυ και κράνος και μια γυναίκα που κρατά επίσης κράνος.

 

Ζωγράφος της Επιγραφής

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός