ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Ερέτριας, Έρως


 

Οξυπύθμενος αμφορίσκος, ύψος 19 εκ., περίπου 425 π.Χ., Boston, mfa, 00.355

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Έρως και στην άλλη μια γυναίκα

 

Ζωγράφος της Ερέτριας

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός