ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός Ύστερη Κλασική ΙI

Ζωγράφος της Ερωτοστασίας, Σκηνή Ερωτοστασίας


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 47 εκ., 340-330 π.Χ., Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12544

 

Κομψός καλυκωτός κρατήρας, αντιπροσωπευτικό έργο του αττικού ερυθρόμορφου ρυθμού. Το αγγείο είναι τροχήλατο και έχει αποκατασταθεί σχεδόν ολόκληρο, από θραύσματα. Το σχήμα του είναι από τα κυρίαρχα στην αγγειοπλαστική του 4ου αι. π.Χ. και οι μεγάλες του επιφάνειες προσφέρονται για την ανάπτυξη ωραίων ζωγραφικών παραστάσεων.

Στον κρατήρα αυτό απεικονίζεται η λεγόμενη σκηνή της «Ερωτοστασίας», το ζύγισμα, δηλαδή, του έρωτα. Μία νέα γυναίκα, με πλούσια ενδύματα και εντυπωσιακή κόμμωση, κρατάει τη ζυγαριά όπου ζυγίζονται ο Έρως και ο Αντέρως, δύο μικρές φτερωτές μορφές. Δίπλα της στέκεται ένας νέος, που κινείται με κομψότητα και φοράει πέτασο στο κεφάλι. Η παράσταση είναι έργο του ζωγράφου της Ερωτοστασίας, που πήρε το συμβατικό όνομά του από το αγγείο αυτό.

Πηγή κειμένου: Υπουργείο Πολιτισμού δεσμός

 

Ζωγράφος της Ερωτοστασίας, Σκηνή Ερωτοστασίας

 

Ζωγράφος της Ερωτοστασίας, Σκηνή Ερωτοστασίας

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός ΔΕΑΜ δεσμός