ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Έκτορος, Αναχώρηση του Τριπτόλεμου


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 38,9 εκ., βρέθηκε στην Κούμα, περ. 440-430 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 423

 

Κρατώντας σκήπτρο και στάχυα ο Τριπτόλεμος ετοιμάζεται να ανέβει στο φτερωτό άρμα του. Πίσω του η Δήμητρα κρατώντας άροτρο και η Κόρη (ή η Περσεφόνη) κρατώντας δάδες. Δεξιά από τη Δήμητρα η επιγραφή ΚΑΛΗ, δεξιά από τον Τριπτόλεμο η επιγραφή ΚΑΛΟΣ.

Στην άλλη πλευρά του αγγείου εικονίζονται τρεις νέοι.

 

Ζωγράφος του Έκτορος

 

Ζωγράφος του Έκτορος

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός