ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος του Οινόμαου, Οινόμαος, Πέλοπας, Ιπποδάμεια (επώνυμο αγγείο)


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας περ. 380 π.Χ., Νάπολη, Museo Archeologico Nazionale M2731

 

Η παράσταση αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στο κέντρο του κάτω επίπεδου ο Οινόμαος θυσιάζει πριν από τον αγώνα με τον Πέλοπα σε βωμό παίρνοντας τις προσφορές από κάνιστρο που κρατά νέος. Πίσω από τον Οινόμαο κάποιος μεταφέρει το σφάγιο. Στην άκρη ξαπλώνει νέος ή ο Απόλλωνας (;) με δύο ακόντια και ασπίδα. Δεξιά ο Πέλοπας και η Ιπποδάμεια στο άρμα. Στο κέντρο του πάνω επιπέδου ο Ποσειδώνας και η Αθηνά μπροστά σε ξόανο της Άρτεμης που κρατά τόξο και φιάλη. Αριστερά ο Μυρτίλος με το τέθριππο άρμα και δεξιά ο Δίας ο Γανυμήδης και η Ήρα(;).

 

Ζωγράφος του Οινόμαου

 

Ζωγράφος του Οινόμαου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός