ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Πηλέως (κοντά), Η Ηώ καταδιώκει τον Κέφαλο


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 34,6 εκ., περ. 450-440 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 491

 

Στη μία πλευρά του αγγείου εικονίζεται η φτερωτή Ηώ να καταδιώκει τον Κέφαλο.

Στην άλλη πλευρά τρεις νέοι.

 

Ζωγράφος του Πηλέως

 

Ζωγράφος του Πηλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός