ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Πολίων, Έρωτας


 

Οινοχόη ύψος 23,8 εκ., περ. 420-410 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 56.171.57

 

Στο αγγείο εικονίζεται Έρωτας να ιππεύει ελάφι.

 

Πολίων

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός