ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Χαρώνεια παράσταση


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, περ. 440-430 π.Χ., Αθήνα, ΕΑΜ 17916

 

Ο Ερμής ψυχοπομπός οδηγεί και παραδίνει μια γυναίκα στον Χάρωνα που βρίσκεται στη βάρκα του.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός