ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Νέα με καθρέφτη


 

Λήκυθος ερυθρόμορφη, περ. 470/65-460 π.Χ., Αθήνα, ΕΑΜ 1624

 

Στο αγγείο εικονίζεται νέα που κάθεται σε κλισμό κρατώντας καθρέφτη. Χαμηλότερα ένα καλάθι με σύνεργα υφαντικής.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός