ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός Ύστερη Κλασική ΙI

Ζωγράφος της Toya, Σκηνή αποθέωσης


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 42 εκ., 360-350 π.Χ., Μαδρίτη, Museo Arqueologico Nacional 1918/54/1

 

 Στο κέντρο εικονίζεται γυμνός νέος που κάθεται πάνω στο μανδύα του σε στάση τριών τετάρτων. Είναι στεφανωμένος και κοιτά προς τα δεξιά. Δίπλα του είναι αφημένη ασπίδα. Από πάνω πετούν δύο Έρωτες που τον στεφανώνουν. Δεξιά του κάθεται γυναίκαι με θύρσο, ενώ αριστερά του άνδρας με γένεια. Αριστερά άλλη μία γυναικεία μορφή.

 

Ζωγράφος της Toya

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός,