ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Λουτρού, Η αρπαγή της ωραίας Ελένης


 

Ωόν ύψος 5,1 εκ., διάμετρος 4,5 εκ., 420-410 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 1971.258.3

 

Το αγγείο βρέθηκε μαζί με ένα άλλο· και τα δύο είχαν αρχικά καπάκια.

Η σκηνή έχει ερμηνευθεί ως απεικόνιση της αρπαγής της Ελένης από τον Πάρη. Το σχήμα είναι ιδιαίτερα ταιριαστό για το θέμα, επειδή η Ελένη γεννήθηκε από ένα αυγό.

 

Ζωγράφος του Λουτρού

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός