Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Λουτρού

Η αρπαγή της ωραίας Ελένης

αρδεπα

Ωόν, ύψος 5,1 εκ., 420-410 π.Χ., Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη

 

Το αγγείο βρέθηκε μαζί με ένα άλλο· και τα δύο είχαν αρχικά καπάκια.

 

Η σκηνή έχει ερμηνευθεί ως απεικόνιση της αρπαγής της Ελένης από τον Πάρη. Το σχήμα είναι ιδιαίτερα ταιριαστό για το θέμα, επειδή η Ελένη γεννήθηκε από ένα αυγό.

αρχική