Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΓΡΑΙΕΣ (τερατόμορφες)


Ο Περσέας και οι Γραίες. Burne-Jones, Edward, 1892 

1 2

Ο Πόντος και η Γη απέκτησαν τον Φόρκο, τον Θαύμαντα, τον Νηρέα, την Ευρυβία, την Κητώ. Τα αδέλφια Φόρκος και Κητώ απέκτησαν παιδιά, τις τρεις Γοργόνες που κατοικούσαν κοντά στο βασίλειο των νεκρών, στη χώρα των Εσπερίδων, του Γηρυόνη…, γενικά στις εσχατιές της Δύσης· και τις τρεις Γραίες που επονομάζονταν Φορκίδες από τον πατέρα τους αλλά με δικό τους όνομα η καθεμιά —Ενυώ, Πεφρηδώ και Δεινώ. Και αυτές ζούσαν στις εσχατιές της Δύσης, στη χώρα του σκότους και των νεκρών και σκοπό τους είχαν να κλείνουν τον δρόμο που οδηγούσε στις αδελφές τους. Ήταν γριές κιόλας από τη στιγμή της γέννησής τους και διέθεταν ένα μόνο μάτι και ένα μόνο δόντι, που τα μοιράζονταν μεταξύ τους, πότε η μία και πότε η άλλη. Εκ περιτροπής, λοιπόν, έτρωγαν, κοιμόνταν, φυλούσαν και παραφύλαγαν. Σε μια εκδοχή του μύθου ο Περσέας άρπαξε το ένα μάτι και το έριξε, κατά μία εκδοχή, στη λίμνη Τριτωνίδα· έτσι οι Γραίες έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Μυθολογείται ακόμη ότι οι Γραίες γνώριζαν τα όπλα με τα οποία μπορούσε να σκοτωθεί η θνητή Γοργόνα Μέδουσα· ήταν η κίβισις, ένα είδος σάκου, φτερωτά σανδάλια και η δερμάτινη περικεφαλαία του Άδη, που έκαμνε αόρατο όποιον τη φορούσε. Αυτά τα τρία «όπλα» τα κατείχαν Νύμφες και τον δρόμο γι’ αυτές τον γνώριζαν οι Γραίες. Όταν, λοιπόν, ο Περσέας άρπαξε μάτι και δόντι, ή και τις απείλησε με το ξίφος του, οι Γραίες αναγκάστηκαν να του υποδείξουν τον δρόμο προς τις Νύμφες. Και εκείνος επέστρεψε ό,τι είχε αρπάξει. (Πρβ. Ερατ., Κατ. 1.22δεσμός) [Εικ. 1, 2 ]


Σχετικά λήμματα

ΓΗΡΥΟΝΗΣ, ΓΟΡΓΟΝΕΣ, ΚΗΤΩ, ΜΕΔΟΥΣΑ, ΝΗΡΕΑΣ, ΠΕΡΣΕΑΣ, ΦΟΡΚΟΣ