Στρατηγικές Συμπράξεις

Δεκεμβρίου 12, 2013 in Προγράμματα by Νεκτάριος Φαρασόπουλος

Οι γνωστές σε όλους Διμερείς ή Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) θα συνεχίσουν να υφίστανται και στο Erasmus+ με το όνομα Στρατηγικές Συμπράξεις. Εκτός των σχολικών μονάδων, στις συνεργασίες αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν κι οργανισμοί εκτός εκπαίδευσης. Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση/σχέδιο δράσης για την συμμετοχή του οργανισμού σας σε Στρατηγική Σύμπραξη με οργανισμούς/εταίρους από όλη την Ευρώπη.

Αυτός ο άξονας του προγράμματος Erasmus+, περιλαμβάνει σχέδια που θα διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency). Προσφέρονται τέσσερις τύποι συνεργασίας:

 

o   Στρατηγικές Συμπράξεις: Αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη ανάγκη για καινοτομία και στοχεύουν στην προσέγγιση όλων των φορέων που εμπλέκονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα (εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία). Για μεγαλύτερο αντίκτυπο, ένα έργο μπορεί να περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες κινητικότητας όσο και συνεργασίας. Μπορούν να συμμετάσχουν και οργανισμοί Σχολικής Εκπαίδευσης.

o   Συμμαχίες Γνώσης: Είναι μεγάλης κλίμακας συμπράξεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.

o   Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων: Επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νέων θεμάτων εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων κατάρτισης και την καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας, κ.λπ.

o   Η Διεθνής Συνεργασία με τρίτες χώρες: Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, στις μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης, στην ποιότητα της διδασκαλίας, στη μη τυπική εκπαίδευση κ.λπ.

Ακόμη, οι πλατφόρμες πληροφοριακής υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένου του e-Twinning) ενισχύουν τη δικτύωση.