Κινητικότητα Προσωπικού

Δεκεμβρίου 12, 2013 in Προγράμματα by Νεκτάριος Φαρασόπουλος

Ο θεσμός της Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης Comenius του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) θα συνεχίσει να υφίσταται και στο Erasmus+ με το όνομα Κινητικότητα Εκπαιδευτικών Σχολικής Εκπαίδευσης (School Education Staff Mobility). Η βασικότερη διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι ότι πλέον δεν καταθέτει ο κάθε εκπαιδευτικός ατομική αίτηση, αλλά η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να εντάξει στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της την επιμόρφωση, του συνόλου ή μέρους, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτή, σε κάποιον συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά της.

Αυτός ο άξονας περιλαμβάνει σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency). Τα σχέδια κινητικότητας θα παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά πρόσωπα, παρόλο που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινητικότητα, δε θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση ατομικά.

 Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε:

  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό, (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων) για συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ.
  • Φοιτητές για περιόδους σπουδών ή πρακτικής άσκησης
  • Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες)
  • Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Από εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση συμμετοχής στα Ελληνικά.