Αίτηση για Συμμετοχή στην Δράση ΚΑ1

Φεβρουαρίου 26, 2014 in Προκηρύξεις by Νεκτάριος Φαρασόπουλος

Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση/σχέδιο δράσης που μπορεί να υποβάλει ένας οργανισμός Σχολικής Εκπαίδευσης για την συμμετοχή του στην Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων.