Εξουσιοδότηση

Μαρτίου 6, 2014 in Προκηρύξεις by Νεκτάριος Φαρασόπουλος

Στην Δράση ΚΑ2 – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο από τον οργανισμό που έχει επιλεγεί ως συντονιστής της σύμπραξης.  Εφόσον απαιτείται, πρέπει οι υπόλοιποι εταίροι να υπογράψουν μια εξουσιοδότηση (mandate) με την οποία ο Συντονιστής δρα εκ μέρους τους για την υλοποίηση του προγράμματος, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.