Εγγραφή Οργανισμού

Φεβρουαρίου 9, 2014 in Προγράμματα by Νεκτάριος Φαρασόπουλος

Μια από τις βασικότερες αλλαγές που εισήχθησαν με το πρόγραμμα Erasmus+ είναι η κατάργηση των ατομικών αιτήσεων για συμμετοχή σε κάποια από τις δράσεις του προγράμματος (Στρατηγικές Συμπράξεις, Κινητικότητα Προσωπικού κ.α.). Πλέον, αίτηση για συμμετοχή μπορούν να κάνουν μόνο οργανισμοί (π.χ. Σχολικές Μονάδες). Για να αποκτήσει όμως δικαίωμα ο οργανισμός να υποβάλει αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να εγγραφεί στo Participants Portal μέσω της Unique Registration Facility. Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

1. Ένας εκπρόσωπος του οργανισμού εγγράφεται στο European Commission Authentication Service https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. Δείτε ένα βίντεο/οδηγό εγγραφής εδώ στα ελληνικά και εδώ  στα αγγλικά.

2. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ο πιστοποιημένος χρήστης/εκπρόσωπος του οργανισμού (και μόνο αυτός/η) μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία εγγραφής του οργανισμού στο Participants Portal και απόκτησης του μοναδικού αριθμού PIC, που αποτελεί την «ταυτότητα» του οργανισμού για την συμμετοχή σε δράσεις του Erasmus+. Χρήσιμες οδηγίες και βοήθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής του οργανισμού στο Participants Portal μπορείτε να βρείτε εδώ εδώ και εδώ.

Διευκρινίσεις:
– Στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal)/ (URF) απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου «VAT Number» θα πρέπει να αναγράφεται το ΑΦΜ της Σχολικής Επιτροπής σας. Συνεπώς, εάν έχει καταχωρηθεί διαφορετικό ΑΦΜ στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal)/ (URF) πρέπει να προβείτε σε διόρθωσή του με το ΑΦΜ της Σχολικής Επιτροπής σας.
– Σχετικά με την ανάρτηση (upload) στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal)/(URF) του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ? ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» και την επισύναψη του σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου, επισημαίνεται ότι το ΙΚΥ/ΕΜ αποδέχεται ως έγγραφο προς απόδειξη της θέσπισης της οντότητας δημοσίου δικαίου του Ιδρύματος Προσχολικής/ Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το ΦΕΚ Ίδρυσής του ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο.
– Επιπροσθέτως, σχετικά με την ανάρτηση (upload) στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal)/(URF) του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ? ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» όπου αναφέρεται «Αριθμός ΦΠΑ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να συμπληρωθεί το συγκεκριμένο πεδίο.
– Σχετικά με την ανάρτηση (upload) στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal)/(URF) του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»  θα πρέπει να αναρτηθεί ΜΟΝΟ κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης από το ΙΚΥ/ΕΜ. Όσες δημόσιες σχολικές μονάδες έχουν ήδη προβεί σε συμπλήρωση και ανάρτηση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», ενδεχομένως να χρειαστεί να τροποποιήσουν τα στοιχεία του σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του ΙΚΥ/ΕΜ. Πεισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.