Αίτηση για Στρατηγικές Συμπράξεις

Μαρτίου 6, 2014 in Προκηρύξεις by Νεκτάριος Φαρασόπουλος

Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση/σχέδιο δράσης που πρέπει να υποβάλει ένας οργανισμός Σχολικής Εκπαίδευσης για την συμμετοχή του στην Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) ? Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών του πρoγράμματος Erasmus+.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ο οργανισμός σας να συμμετάσχει σε Σύμπραξη στην οποία λαμβάνουν μέρος οργανισμοί από διαφορετικούς τομείς (π.χ. Σχολική Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση κ.α.) θα πρέπει να κατεβάσετε την αντίστοιχη αίτηση από εδώ.

Ακόμη, εδώ μπορείτε να βρείτε ένα προσχέδιο για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση για την Σύμπραξη.