Αποτελέσματα ΚΑ1 2014

Ιουλίου 30, 2014 in Προγράμματα by Νεκτάριος Φαρασόπουλος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πίνακα με τα εγκεκριμένα σχέδια της δράσης ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού για την Σχολική Εκπαίδευση για το έτος 2014 – 2015 και εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα με τα επιλαχόντα σχέδια.