Η Ευρώπη παίζει Μπάλα

Οκτωβρίου 19, 2014 in Ε. Π. στο Νότιο Αιγαίο by Νεκτάριος Φαρασόπουλος

Σχολική Μονάδα: 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
Τάξη: Ε1
Συμμετέχων Εκπαιδευτικός: Ελένη Καντζίδου
Πρόγραμμα: Teachers4Europe
Όνομα Δράσης: Η Ευρώπη παίζει Μπάλα
Σχολικό Έτος: 2013 ? 2014

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Τ4Ε, έγινε μια προσπάθεια, ώστε οι μαθητές της Ε΄1 τάξης του 1ου Π.Π.Δ.Σ. Ρόδου να έρθουν επαφή και να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να αισθανθούν, να πειστούν και να βιώσουν, ότι η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη είναι κάτι που τους αφορά άμεσα και αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Ακόμη τους δόθηκε η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένο, διαφοροποιημένο, ανταγωνιστικό και πολύπλοκο, όπου η δημιουργικότητα, η ικανότητα καινοτομίας, το πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και η δέσμευση για τη συνέχιση της μάθησης κατέχουν σημαντική θέση. Έτσι με τη συμβολή της μεθόδου project η κατανόηση εννοιών και στάσεων, καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης επιτεύχθηκαν με ευχάριστο, παιγνιώδη, προσιτό και πάνω από όλα βιωματικό τρόπο. Επίσης σημαντική ήταν η εφαρμογή της συνεργατικής? διερευνητικής μεθόδου που βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών με διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα προκειμένου να λειτουργήσουν ως ομάδα αλλά και να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για την Ε.Ε.. Για την επίτευξη των παραπάνω έγινε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στη γλωσσική πολυχρωμία, που διακρίνει την Ε.Ε., με τη βοήθεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού, μια και στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, έρχονται σε επαφή με τέσσερις αθλοπαιδιές, το ποδόσφαιρο, την καλαθοσφαίριση, την πετοσφαίριση και τη χειροσφαίριση, πραγματοποιήθηκε η γνωριμία με τις 24 ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και με τη βασική τους ορολογία σε δύο σημαντικές από αυτές. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητισμός συνεισφέρει στο να ενωθούν οι διάφοροι λαοί, βρίσκοντας κοινά σημεία επαφής, χαράσσοντας κοινή πορεία, οδηγούμενοι σε ένα ειρηνικό αύριο, διατηρώντας πάνω από όλα την πολυμορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Για να συμβεί αυτό σε πρώτο επίπεδο τα παιδιά αναζήτησαν σε έντυπα και ηλεκτρονικά λεξικά τις ονομασίες των τεσσάρων αθλοπαιδιών σε όλες τις γλώσσες των κρατών- μελών της Ε.Ε.. Σε αυτό το αθλητικό- γλωσσικό ταξίδι, συνοδοιπόροι ήταν τρεις δημοφιλείς ήρωες, που εκπροσωπούν τις χώρες των τριών γλωσσών, που μας απασχόλησαν. Αυτοί ήταν Έλληνας Ηρακλής (από την ελληνική μυθολογία), ο Άγγλος Ρομπέν (Robin Hood) και ο Γερμανός Πέτερ (από το δημοφιλές διήγημα της Johanna Spyri, Heidi). Μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας του εικονόλεξου, θα συνειδητοποιήσουν τα παιδιά, κάποιες από τις δυνατότητες, που έχουν οι πολίτες της Ε.Ε., καθώς επίσης ότι δεν υπάρχουν μόνο διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσών αλλά και πολλές ομοιότητες κάτι που προεκτείνεται και στους πολίτες της.

Διαβάστε περισσότερα εδώ