[Ακ. Ετ. 2021-2022] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική» Θεματική Ενότητα (ΠΛΗΠΡΟ) Προγραμματισμός, Καθηγητής-Σύμβουλος (ΣΕΠ) ενός (1) Ηλεκτρονικού Τμήματος (ΗΛΕ52)


[Ακ. Ετ. 2019-2020] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική» Θεματική Ενότητα (ΠΛΗ37) Πληροφορική και Εκπαίδευση, Καθηγητής-Σύμβουλος (ΣΕΠ) ενός (1) Ηλεκτρονικού Τμήματος (ΗΛΕ41)


[Ακ Ετ. 2009-2010] Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από πρόσκληση Διδάσκουσας Επικ. Καθηγήτριας Παπανικολάου Κ. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα».


[Ακ. Ετ. 2001-2002] Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, ΠΑ.ΤΕ.Σ- Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε, Διδασκαλία του μαθήματος «Πρακτικής Άσκηση Διδασκαλίας».


[Ακ. Ετ. 1991-1992] Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας. Μετά από πρόσκληση Διδάσκοντος Αναπλ. Καθηγητή Βραχάτη Μ. Συμμετοχή (Άμισθος Βοηθός) στη διδασκαλία του μαθήματος «Μικροϋπολογιστές».


[Ακ. Ετ. 1990-1991] Τμήμα Γεωλογίας και Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας. Μετά από πρόσκληση Διδάσκοντος Καθηγητή Μητακίδη Γ. Συμμετοχή (Άμισθος Βοηθός) στη διδασκαλία του μαθήματος «Υπολογιστές Ι».


[Ακ. Ετ. 1987-1988] Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας. Μετά από πρόσκληση Διδάσκοντος Καθηγητή Μητακίδη Γ. Συμμετοχή (Άμισθος Βοηθός) στη διδασκαλία του μαθήματος «H επιστήμη της Πληροφορικής».


[Ακ. Ετ. 1986-1987] Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας. Μετά από πρόσκληση Διδάσκοντος Καθηγητή Μητακίδη Γ. Συμμετοχή (Άμισθος Βοηθός) στη διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός».