Αξιοποίηση του LAMS στη Διδασκαλία ΤΠΕ & Πληροφορικής στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαιδευση

Ημερίδα “Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” Κόρινθος, 25 Μαΐου 2013. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αξιοποίηση του LAMS στη διδασκαλία της Πληροφορικής