ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γνωστικά αντικείμενα (Γενικά, Γλώσσα, Γεωγραφία, Ιστορία, κ.λπ.)

 
Εκπαιδευτικό υλικό (ανά τάξη)

Α΄ τάξη        Β΄ τάξη       Γ΄ τάξη        Δ΄ τάξη        Ε΄ τάξη        ΣΤ΄ τάξη

 

Μαθηματικά  

 
Φυσικές Επιστήμες  

Λογισμικά - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

 

Επισκέψεις - Καινοτόμες δράσεις (ΠΕ, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά...) - Σχέδια εργασίας

 
Πύλες με εκπαιδευτικό υλικό  

Ταινίες- Εκπαιδευτική τηλεόραση - Οπτικοακουστικό υλικό

 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

Αγωγή Υγείας

 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

Εποπτικά μέσα

 
Ταινίες - Πολυμεσικές εφαρμογές  

Θεματικές επισκέψεις σε Μουσεία

 

Αξιολόγηση - Δοκιμασίες - Σημειώσεις

 

Παρουσιάσεις μαθημάτων

 
Δραστηριότητες αξιοποιήσιμες με διαδραστικό πίνακα  
Στρατηγικές - Ιδέες -Προτάσεις