Spyros Karydis-Personal website

Το Μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας. Ιστορική Περιήγηση, δεύτερη έκδοση, Κέρκυρα 2008 [Ιερά Μονή Υ. Θ. Παλαιοκαστριτίσσης Κερκύρας – Πηγές και Μελετήματα αρ. 5], σ. 109+[3], 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-87115-4-9.

Προλογικό Σημείωμα: Αρχιμ. Ευθύμιος Δούης, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Υ. Θ. Παλαιοκαστριτίσσης. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου, που πρωτοεκδόθηκε το 2002. Σε αυτήν, διορθώθηκαν τα σφάλματα που είχαν παρεισφρύσει στην πρώτη έκδοση και προστέθηκε ένα επιπλέον κεφάλαιο που αφορά στην εκδοτική δραστηριότητα της μονής. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Ι.Μονή Υ.Θ. Παλαιοκαστριτίσσης, Κέρκυρα. Τηλ.:2663041210.

Ο Κώδικας του ιερού ναού Αγίου Ελευθερίου Κέρκυρας, Κέρκυρα 2007, σ. 430+[2], 21Χ28 εκ., ISBN 978-960-92594-0-8.

Στο βιβλίο αυτό δημοσιεύεται, σύμφωνα με τους κανόνες της διπλωματικής, το περιεχόμενο του Κώδικα του ναού του Αγίου Ελευθερίου της Κέρκυρας, ο οποίος κτίστηκε το 1700 από την αρχόντισσα Θεοδωρέλα Βερβιτσιώτη, και από το 1925 συγκαταλέγεται μεταξύ των ενοριακών ναών της πόλης. Το έργο αυτό κρίθηκε απολύτως αναγκαίο για τη διάσωση του περιεχομένου του Κώδικα, […]

Ο αστικός χώρος και τα ιερά. Η περίπτωση της Κέρκυρας τον 16ο αιώνα, Αθήνα 2007, σ. 336 + χάρτης, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-631-784-2.

Η πόλη της Κέρκυρας τον 16ο αι. αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση για τη διερεύνηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης αστικού χώρου και ιερών. Κατά την περίοδο αυτή η πόλη γνωρίζει την τουρκική βαρβαρότητα στις πολιορκίες του 1537 και 1571, αναζητεί εναγώνια την ασφάλειά της, οραματίζεται την περιτείχισή της και βρίσκεται σε φάση διαρκούς μεταβολής, λόγω των […]

Ορθόδοξες αδελφότητες και συναδελφικοί ναοί στην Κέρκυρα (15ος-19ος αι.), Αθήνα-Σταμούλης, 2004, σ. 742, 17Χ24 εκ., ISBN 960-351-571-X.

Στην εργασία, η οποία αποτέλεσε το κείμενο της διδακτορικής διατριβής του γράφοντος, μελετάται ο θεσμός των ορθόδοξων αδελφοτήτων, οι οποίες αποτέλεσαν τυπικό παράδειγμα θρησκευτικής συμπεριφοράς στη μακρά περίοδο της ξενοκρατίας στον ελληνικό νησιωτικό χώρο με διάφορες κατά τόπους παραλλαγές, στην κερκυραϊκή τους εκδοχή. Η εργασία αρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο Πρώτο Μέρος εξετάζονται θέματα που […]

Εκκλησιαστική Γεωγραφία της Κέρκυρας τον 19ο αιώνα. Ο κατάλογος κλήρου και ναών του έτους 1820, Κέρκυρα, Απόστροφος, 2004, σ. 168, 17Χ24 εκ., ISBN 960-7430-57-3.

Στην παρούσα εργασία δημοσιεύεται ο τελευταίος πλήρης κατάλογος κλήρου και ναών για τα χρόνια της ξενοκρατίας στην Κέρκυρα, ο οποίος καταρτίστηκε το έτος 1820 από τον πρώην επίσκοπο Ρωγών και τότε Τοποτηρητή της Μητρόπολης της Κέρκυρας Μακάριο Δαμασκηνό. Ο κατάλογος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι μόνον λόγω του χρόνου της σύνταξής του, αλλά κυρίως λόγω του […]

Η βιβλιοθήκη της μονής Υ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης Κερκύρας, Κέρκυρα 2004 , σ. 142+14 πίνακες, 17Χ24 εκ., ISBN 960-87115-3-3.

[Συνεργασία με την Παναγιώτα Τζιβάρα]. Προλογικό Σημείωμα: Αρχιμ. Ευθύμιος Δούης, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Υ. Θ. Παλαιοκαστριτίσσης. Το βιβλίο αποτελεί την καταγραφή της βιβλιοθήκης του μοναστηριού και των οικονομικών καταστίχων του αρχείου του. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται με συντομία η ιστορία του μοναστηριού και το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης, η οποία περιλαμβάνει 22 χειρόγραφα και 165 τίτλους εντύπων […]

Αμβροσίου μοναχού, Χρονικά Σημειώματα. Η Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα μέσα από τα μάτια ενός μοναχού, Κέρκυρα 2004 (εισαγωγή-επιμέλεια έκδοσης), σ. 142, 14Χ21 εκ., ISBN 960-87115-2-5.[Ιερά Μονή Υ.Θ. Παλαιοκαστριτίσσης Κερκύρας – Πηγές και Μελετήματα αρ. 3].

Στο βιβλίο δημοσιεύονται, κατ’ επιλογήν, τα χρονικά σημειώματα που ο μοναχός Αμβρόσιος Πακτίτης κατέγραψε στα παράφυλλα των βιβλίων, κυρίως όμως στα πα­λαιά κατάστιχα του μοναστηριού της Υ.Θ. Μυρτιδιωτίσσης στην Κέρκυρα.

Το Μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας. Ιστορική Περιήγηση, Αθήνα 2002 [Ιερά Μονή Υ. Θ. Παλαιοκαστριτίσσης Κερκύρας – Πηγές και Μελετήματα αρ. 2], σ. 101, 17Χ24 εκ., ISBN 960-87115-1-7.

Προλογικό Σημείωμα: Αρχιμ. Ευθύμιος Δούης, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Υ. Θ. Παλαιοκαστριτίσσης. Στη μελέτη αυτή καταγράφεται με τρόπο συνοπτικό η ιστορική διαδρομή του ναού και του μοναστηριού της Παλαιοκαστρίτσας, με βάση τις πρόσφατα δημοσιευμένες ειδικές μελέτες για την ιστορία του μοναστηριού και της βιβλιοθήκης του. Το βιβλίο χωρίζεται σε 12 κεφάλαια με την ακόλουθη θεματική: οι […]

Η βιβλιοθήκη της μονής Παλαιοκαστρίτσας Κερκύρας [Ιερά Μονή Υ.Θ. Παλαιοκαστριτίσσης Κερκύρας -Πηγές και Μελετήματα αρ. 1], Αθήνα 2001, σ. 262 + 14 πίνακες, 17Χ24 εκ., ISBN 960-87115-0-9.

[Συνεργασία με την Παναγιώτα Τζιβάρα]. Προλογικό Σημείωμα : Αγαμέμνων Τσελίκας. Στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού της Κέρκυρας, 25 περίπου χιλιόμετρα από την πόλη, βρίσκεται το μοναστήρι της Υ. Θ. Παλαιοκαστρίτισσας, για το οποίο η πρώτη ιστορική μαρτυρία ανάγεται στο έτος 1469. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ιστορική πορεία της Βιβλιοθήκης του μοναστηριού, η ύπαρξη της […]

Θεόδωρος Βρανιανίτης δημόσιος νοτάριος πόλεως και νήσου Κερκύρας. Οι σωζόμενες πράξεις (1479-1516), Αθήνα 2001 [Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία – Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών -276], σ. 133+[1], 17Χ24 εκ., ISBN 960-258-083-6.

Στην εργασία παρουσιάζεται ο άγνωστος Κερκυραίος νοτάριος Θεόδωρος Βρανιανίτης και δημοσιεύονται εβδομηνταεννέα (79) συνολικά νοταριακές πράξεις του των ετών 1479-1516, κατάλοιπα των διασκορπισμένων και χαμένων σήμερα καταστίχων του. Η εργασία εντάσσεται στην κατηγορία της έκδοσης πηγών και χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, η Εισαγωγή (σ. 7-37), χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες. Κατ? αρχάς […]

Κύλιση προς τα επάνω