Ε! παιδιά δικά μας, τσοπανόπουλα,
ελάτε να κουρέψουμε τα γίδια τουτανά,
του Γιώργη το κοπάδι, που χιλιάσανε.
Ε! παιδιά μου κουρευτάδες, για ελάτενε κοντά,
συναχθείτε όλοι να βάλουμε μπροστά.
Για κουβαλήτε, βρε παιδιά, δεν προκάμνετε πια;
Ας κόβγουν τα ψαλίδια σας και κρηάτα, μη λυπήστε,
προστάξετε νε τ’ αφεντικό να φέρει για να πιούμε.
Εχίλιασές το το μαντρί, να το διπλοχιλιάσεις,
να δώσ’ ο θιος κι η Παναγιά να το διπλομυριάσεις.
Εσένα, Γιώργη, πρέπει σου χίλια σφαχτά να βλέπεις,
με χίλι’ αργυροκούδουνα να τα λαλείς, να πρέπεις…


ΔΗΜΟΤΙΚΟ


ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ