ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΛΥΧΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΛΙΔΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΣΠΟΡΕΑ
ΔΕΙΠΝΟΣ
Η ΕΛΙΑ
Η ΣΠΟΡΑ
Η ΘΗΜΩΝΙΑ
ΝΥΧΤΕΡΙ
Ο ΓΕΡΟΒΟΣΚΟΣ
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ
Ο ΤΡΥΓΟΣ
ΨΩΜΙ
ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ
ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ
ΤΟ ΘΕΡΟΣ
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ
ΤΡΥΓΗΤΟΣ
ΒΑΡΙΑ Τ΄ ΑΛΕΤΡΙ
ΠΑΛΙΟΥΡή