Περιέχονται θέματα προηγούμενων ετών για τους διαγωνισμούς Θαλή, Ευκλείδη και Αρχιμήδη

  


Γυμνάσιο
Λύκειο Συγκεντρωτικά
Χρονιά Θαλής Ευκλείδης Αρχιμήδης Θαλής Ευκλείδης Αρχιμήδης  
2019-2020 'Β 'Γ   'Α 'Β 'Γ    
2018-2019      
2017-2018      
2016-2017      Μικροί      Μεγάλοι   
2015-2016    Μικροί     Μεγάλοι  
2014-2015  Μικροί Μεγάλοι  
2013-2014  Μικροί Μεγάλοι  
2012-2013    ΄Β ΄Γ Μικροί    Ά ΄Β ΄Γ  Μεγάλοι   
2011-2012 ΄Β ΄Γ ΄Β ΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
2010-2011 ΄Β ΄Γ ΄Β ΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
2009-2010 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β΄Γ Μεγάλοι  
2008-2009 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β΄Γ Μεγάλοι  
2007-2008 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β΄Γ Μεγάλοι  
2006-2007 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β΄Γ Μεγάλοι  
2005-2006 ΄Β ΄Γ ΄Β ΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
2004-2005 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
2003-2004 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
2002-2003 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
2001-2002 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
2000-2001 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
1999-2000 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
1998-1999 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
1997-1998 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά΄Γ Μεγάλοι  
1996-1997 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β 'Γ Μεγάλοι  
1995-1996 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
1994-1995 ΄Β ΄Γ ΄Β ΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι  
1993-1994         Ά ΄Β ΄Γ    
1990-1991*     Ά      
Συγκεντρωτικά      
     

 


* Τη χρονιά αυτή ο διαγωνισμός δεν ονομαζόταν ακόμη "Θαλής" και η Β' Γυμνασίου δεν συμμετείχε.

  • Παρακαλώ αν κάποιος μπορεί να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του αρχείου ας επικοινωνήσει μαζί μου (βλ. σύνδεσμος επικοινωνία)

 

  • Προσοχή! Διαπίστωσα ότι οι πηγές μου δεν είναι 100% αξιόπιστες (και πάντα υπάρχει και ο ... δαίμων του τυπογραφείου!) Αν βρείτε λάθη, παρακαλώ υποδείξτε τα μου.

 Πολλά ευχαριστώ στον Αλέξανδρο Συγκελάκη και τον parmenides51 για τις διορθώσεις τους και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν στο mathematica.gr. Επίσης στον συνάδελφο Γιώργο Τσιγκουνάκη για τη βοήθειά του.