Σε ένα σώμα μάζας m, ασκείται μια δύναμη F, οπότε αυτό αποκτάει επιτάχυνση α. Μπορούμε να μεταβάλλουμε τις τιμές F και m, και να δούμε την κίνηση. Το πρόγραμμα υπολογίζει τα μεγέθη α, υ, x και Δx, κάθε χρονική στιγμή t.

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες