Η προσομοίωση εμφανίζει ένα δοχείο που έχει ρυθμιζόμενο ύψος, ρυθμιζόμενη στάθμη υγρού και ρυθμιζόμενη απόσταση από το έδαφος. Επίσης μπορεί να εμφανίσει μέχρι 3 οπές εκροής και τις αντίστοιχες τροχιές που διαγράφει το υγρό (στη προσομοίωση θεωρήθηκε ότι ισχύει το θεώρημα  Torricelli).

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες