Κεφ. 4: Μηχανική στερεού σώματος

Δημιουργείται μια νέα ιστοσελίδα (υπό κατασκευή) για πιο ασφαλή και γρήγορη περιήγηση.

Τα αρχεία θα έχουν λειτουργία πλήρης οθόνης και επίσης η προβολή μπορεί και στα κινητά. Διεύθυνση: https://fotiszaf.sites.sch.gr/ 

 

Τίτλος

Το πρόγραμμα ...

Προσομοίωση

 Στροφική κίνηση στερεού

εμφανίζει

 • ένα σώμα που εκτελεί στροφική κίνηση με μεταβλητά τα ω0 κι αγων.
 • τα διαγράμμτα θ-t, ω-t, αγων-t.

υπολογίζει

 • τις στιγμιαίες τιμές των θ, ω και υγρ.
 Στροφική κίνηση στερεού (διαδοχικές)

εμφανίζει

ένα σώμα που εκτελεί στροφική για 3 διαδοχικά είδη κίνησης

τα διαγράμματα θ-t, ω-t,αγων-t.

υπολογίζει

τις στιγμιαίες τιμές των θ, ω και υγρ.

τα μεταβατικά σημεία των γραφικών θ-t και ω-t.

 Τροχός με λαμπτήρα

 εμφανίζει

 • έναν τροχό που έχει έναν λαμπτήρα σε μια ακτίνα του.
 • Ο λαμπτήρας μπορεί να μετακινείται κατά μήκος της ακτίνας
 • μπορούμε να βλέπουμε την τροχιά του
 Ισορροπία ράβδου 1

 εμφανίζει 

 • μια ράβδο στρεωμένη σε 2 νήματα
 • έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μετακινείται κατά μήκος της ράβδου

υπολογίζει

 • τις τάσεις Τ1, Τ2 για τις διάφορες θέσεις του ανθρώπου
 
 Ισορροπία ράβδου 2

εμφανίζει 

 • μια ράβδο στερεωμένη σε 2 στηρίγματα
 • έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μετακινείται κατά μήκος της ράβδου

υπολογίζει

 • τις δυνάμεις Ν1, Ν2 για τις διάφορες θέσεις του ανθρώπου
 
 Κίνηση κυλίνδρου σε οριζόντιο επίπεδο  

 εμφανίζει

 • έναν κύλινδρο που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο
 • τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του

υπολογίζει

 • για κάθε χρονική στιγμή, την ταχύτητα υ, επιτάχυνση α και την μετατόπισή του x.
 Κίνηση τροχού σε κεκλιμένο επίπεδο  

 εμφανίζει

 • έναν κύλινδρο που κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο
 • τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του

υπολογίζει

 • για κάθε χρονική στιγμή, τα μεγέθη της μεταφορικής και της στροφικής κίνησης.
 Κύλινδρος γιο-γιό

 εμφανίζει

ένα κύλινδρο που εκτελεί κατακόρυφη κίνηση προς τα κάτω (γιο-γιό)

Κύλινδρος με κατακόρυφο νήμα

εμφανίζει 

ένα σώμα που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο εξαιτίας κατακόρυφου νήματος

Κύλινδρος με κατακόρυφο νήμα
 

εμφανίζει 

ένα σώμα που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο εξαιτίας οριζόντιου νήματος

Διατήρηση στροφορμής

εμφανίζει 

 • 2 μάζες που συνδέονται με αβαρές νήμα και περιστρέφονται
 • το νήμα έχει την ικανότητα να αυξομειώνεται και άρα να αλλάζει η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του συστήματος λόγω διατήρησης στροφορμής
 Διατήρηση Στροφορμής σε κρούση

εμφανίζει

 • ένα σώμα που εκτελεί στροφική κίνηση και πάνω του πέφτει μια μάζα m

υπολογίζει

 • τη τελική γωνιακή ταχύτητα του συστήματος
 • τη γραφική ω-t
 Διατήρηση Στροφορμής σε σύστημα 2 σωμάτων  

εμφανίζει:

 • ένα σύστημα 2 σωμάτων που περιστρέφονται με μια γωνιακή ταχύτητα
 • μεταβολέα της απόστασης των 2 σωμάτων