Κεφ. 3: Ρευστά σε κίνηση

Άρθρο Περιγραφή Προεπισκόπηση
Δοχείο με οπές

 εμφανίζει ένα δοχείο που έχει:

  • ρυθμιζόμενο ύψος
  • ρυθμιζόμενη στάθμη υγρού
  • ρυθμιζόμενη απόσταση από το έδαφος

Επίσης μπορεί να εμφανίσει:

  • μέχρι 3 οπές εκροής
  • τις αντίστοιχες τροχιές που διαγράφει το υγρό
 
 Ροόμετρο του Ventouri

εμφανίζει το ροόμετρο του Ventouri που έχει:

  • ρυθμιζόμενη διατομή των σωληνώσεων
  • ρυθμιζόμενη παροχή

Εμφανίζει:

  • την διαφορά πίεσης στους 2 σωλήνες
  • ομάδες μορίων του ρευστού και πως αυτά κινούνται