Κεφ. 2: Κύματα

Δημιουργείται μια νέα ιστοσελίδα (υπό κατασκευή) για πιο ασφαλή και γρήγορη περιήγηση.

Τα αρχεία θα έχουν λειτουργία πλήρης οθόνης και επίσης η προβολή μπορεί και στα κινητά. Διεύθυνση: https://fotiszaf.sites.sch.gr/ 

 

Τίτλος Το πρόγραμμα ... Προσομοίωση Geogebra
Εικονικό εργαστήριο - Εγκάρσιο κύμα

 εμφανίζει

 • ένα εγκάρσιο κύμα που παράγεται απο μια πηγή που ταλαντώνεται
 • όργανα μέτρησης (οριζόντιο και κάθετο χάρακα, χρονόμετρο)
 • ένα τυχαίο σημείο Κ

ζητείται

 • ο μαθητής να υπολογίσει με τη βοήθεια των οργάνων τα μεγέθη του κύματος

 Εγκάρσιο Κύμα

 εμφανίζει

 • μια πηγή (χέρι) που ταλαντώνεται με μεταβλητό πλάτος Α, περίοδο Τ 
 • το εγκάρσιο κύμα που παράγεται στο γραμμικό μέσο (αφού είναι συνδεδεμένο με την πηγή)

υπολογίζει

 • τη φάση της πηγής
 • τη φάση κάποιου επιλεγόμενου σημείου που βρίσκεται στο μέσο διάδοσης.

 

 Εγκάρσιο κύμα - Γραφικές y-x, φ-x

 εμφανίζει

 • ένα εγκάρσιο κύμα με ρυθμιζόμενα τα Α, T και λ
 • έναν δρομέα χρόνου t, που με την μεταβολή του εμφανίζει στιγμιότυπα του κύματος δηλ. τη γραφική παράσταση y-x
 • τη γραφική φ-x,

υπολογίζει

 • τις φάσεις της πηγής
 • τη φάση ενός μεταβλητού σημείου που βρίσκεται στο μέσο διάδοσης.
 

Εγκάρσιο κύμα. Γραφικές y-t, φ-t

 

εμφανίζει

 • μια πηγή που ταλαντώνεται και παράγει ένα εγκάρσιο κύμα, με μεταβλητά Α, T και λ
 • ένα τυχαίο σημείο Κ του μέσου και πως αυτό ταλαντώνεται

σχεδιάζει

 • τις γραφικές παραστάσεις ταλάντωσης του σημείου Κ, y-t και φ-t (από τη στιγμή που θα αρχίσει να διαδίδεται το κύμα)

 

Διαμήκες κύμα  

εμφανίζει

 • μια πηγή που ταλαντώνεται και παράγει ένα διαμήκες κύμα, στο οποίο μπορούμε να μεταβάλουμε τα Α, T και λ
 • την ταλάντωση ενός τμήματος του μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα.

 

Επαλληλία 2 παλμών


εμφανίζει

 • 2 πηγές που βρίσκονται στα άκρα ενός γραμμικού μέσου και παράγουν από έναν παλμό ίδιας ή αντίθετης φοράς.
 • οι παλμοί θα συναντηθούν σε ένα σημείο Κ, το οποίο εκτελεί μια κίνηση/ταλάντωση, που οφείλεται και στη συμβολή των 2 παλμών.   

Επαλληλία παλμών/κυμάτων

 

 εμφανίζει

 • 2 πηγές που βρίσκονται στα άκρα ενός γραμμικού μέσου και παράγουν μεταβλητό αριθμό παλμών/κυμάτων
 • ένα σημείο Κ στο οποίο θα συναντηθούν οι προηγούμενοι παλμοί/κύματα
εξετάζεται η συμπεριφορά του σημείου Κ (ενίσχυση - απόσβεση - ταλάντωση ενδιάμεσου πλάτους)
 

Επαλληλία κυμάτων στην επιφάνεια υγρού

εμφανίζει

 • 2 σύγχρονες πηγές που δημιουργούν κύματα στην επιφάνεια υγρού.
 • πληροφορίες για κάποιο τυχαίο σημείο Κ (αποστάσεις, πλάτος σύνθετης ταλάντωσης) και μπορεί να δείξει την ταλάντωσή του.
 • τις υπερβολές ενίσχυσης και απόσβεσης.
 
 Διάδοση 2 ίδιων κυμάτων σε αντίθετη κατεύθυνση

εμφανίζει

 • 2 ίδια κύματα που κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση
 • το στάσιμο κύμα που δημιουργείται από τη συμβολή τους.
 

εμφανίζει

 • έναν παλμό που διαδίδεται σε ένα γραμμικό μέσο και ανακλάται σε ακίνητο εμπόδιο

 Στάσιμο κύμα - Πηγή και ακίνητο εμπόδιο

εμφανίζει

 • ένα αρχικό κύμα που ανακλάται σε ένα ακίνητο εμπόδιο μεταβλητής θέσης
 • το στάσιμο κύμα που δημιουργείται
 • επίσης μπορεί να εμφανίσει ταυτόχρονα αρχικό κύμα, το ανακλώμενο και το στάσιμο.

Ηλετρομαγνητικό κύμα (διάνυσμα έντασης)

εμφανίζει

 • μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος συνδεδεμένη με 2 αγωγούς
 • το ηλεκτρομαγνητικό κύμα που παράγει (διάνυσμα έντασης)

Διάθλαση φωτός (χωρίς αλλαγή διεύθυνσης)

 

 εμφανίζει

 • μονοχρωματικό φως  που εισέρχεται σε οπτικό μέσο μεταβλητού n.
 • το κύμα εντός κι εκτός του οπτικού μέσου
 

εμφανίζει

 • μια πηγή μονοχρωματικής ακτινοβολίας που έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται
 • τις ακτίνες προσπίπτουσα ανακλώμενη και διαθλώμενη.

υπολογίζει

 • την γωνία διάθλασης
 • την κρίσιμη γωνία