Α.Α.Τ. 2 σωμάτων (με επαφή)

Εμφανίζονται 2 σώματα που εκτελούν Α.Α.Τ. ενώ βρίσκονται σε επαφή. Σε κάποιες συνθήκες είναι δυνατή η αποχώρηση του ενός σώματος.

Προσομοίωση