*Αγγλικά

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

The Lamb Who Came For Dinner The Lamb Who Came For Dinner

hot!
Filesize: 5.49 MB
Downloads: 2440

της Μαρίας Εμμανουηλίδου

Αγγλικά Δ? Δημοτικού (μεσαίο επίπεδο).

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:
GET SMART 3 (mm publications) ? Food ,please!? ?UNIT 6 που πραγματεύεται τη θεματική :ΤΡΟΦΙΜΑ/ΦΑΓΗΤO


Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εξ? αποστάσεως επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο «Εναλλακτικές χρήσεις της μεθόδου της βιβλιοθεραπείας και της δημιουργικής γλώσσας για την ένταξη αλλοδαπών παιδιών στο ελληνικό σχολείο και τη διδακτική πράξη»

Αγγλικά με ... τέχνη Αγγλικά με ... τέχνη

hot!
Filesize: 2.22 MB
Downloads: 992

Της Μαρίας Εμμανουηλίδου

Σχέδιο μαθήματος Αγγλικών Δ΄Δημοτικού, μέσω τέχνης.

Στο συμπιεσμένο αρχείο συμπεριλαμβάνεται και η σχάρα αξιολόγησης.

Would you like a fry-up and a cup of tea? Would you like a fry-up and a cup of tea?

hot!
Filesize: 510 kB
Downloads: 1880

Της Γεκουσίδου Σοφίας.

Σχέδιο Μαθήματος Αγγλικών Γ΄ Τάξης

A cross-curricular project on the traditional English breakfast

Μια διαθεματική προσέγγιση με τη μέθοδο project για το παραδοσιακό Αγγλικό πρωινό

Under a European Sky Under a European Sky

hot!
Filesize: 8.63 MB
Downloads: 783

Της Μαρίας Εμμανουηλίδου.

Σχέδιο Μαθήματος Αγγλικών Ε΄Τάξης, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της καινοτόμου, διαδραστικής εκπαιδευτικής δράσης  "TEACHERS4EUROPE" και εξοικειώνει τους μαθητές με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

The Solar System and Roman Mythology The Solar System and Roman Mythology

hot!
Filesize: 2.48 MB
Downloads: 1314

Της Μαρίας Εμμανουηλίδου.

Σχέδιο εργασίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Μείζονος Επιμόρφωσης.

Προτείνεται για τους μαθητές της Ε' Δημοτικού.