08Δεκέμβριος2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζεται στην Εκπαιδευτική μας Περιφέρεια πιλοτικό πρόγραμμα «Υποστήριξης μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς» Στόχος είναι κατ΄ αρχάς να ενημερωθούν οι συνάδελφοι σχετικά με τις αιτίες και τα συμπτώματα που παρουσιάζουν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, ώστε να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί πρακτικές αντιμετώπισης και διαχείρισής τους για να τους βοηθήσουν να ενταχθούν ψυχολογικά-συναισθηματικά και παιδαγωγικά στο σχολικό περιβάλλον.Περισσότερα...