ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ"

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και καθ΄ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους και σκοπό έχει είναι να δραστηριοποιήσει τους μαθητές ώστε μέσα από παιδαγωγικές-διδακτικές δράσεις να γίνουν κριτικοί και απαιτητικοί ακροατές αλλά και παραγωγοί ραδιοφωνικών εκπομπών. Περισσότερα...