05Δεκέμβριος2021

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

 

Την φετινή χρονιά 2013-14 θα εφαρμοστεί στην 7η Εκπαιδευτική Περιφέρεια πιλοτικό πρόγραμμα «Πρόληψη ? Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας». Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα πρόληψης και παρέμβασης στις περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας. Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία της 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και της Ομάδας Δράσης 6.2 των Προγραμμάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονική ευθύνη της αναπλ. καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ κας Μπίμπου. Η εγκαινίαση του πιλοτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε επιμορφωτική εκδήλωση των εκπαιδευτικών της 7ης Εκπαιδευτικής περιφέρειας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013     Περισσότερα»

Στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ενημερωτική συνάντηση για τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της 7ης εκπαιδευιτκής περιφέρειας στο 107ο ΔΣ. Στη συνάντηση καθορίστηκε ο τρόπος δημιουργίας και λειτουργίας Σχολών Γονέων με κύρια θεματολογία την πρόληψη βίας.                                                                                                                           Περισσότερα»