05Δεκέμβριος2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Στην Εκπαιδευτική μας Περιφέρεια εφαρμόζεται πρόγραμμα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική-διδακτική διαδικασία.Ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες για όλους τους συναδέλφους με θέμα: «Ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία-Χρήση λογισμικών του ΠΙ και λογισμικών WEB 2» από τον κ. Τάσο. Παπά και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς θα επιμορφωθούν οι συνάδελφοι όλων των τάξεων σε θέματα σχετικά με :   Περισσότερα...