Αγαπητοί συνάδελφοι,

εννοείται ότι οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ είναι ενδεικτικές και όχι υποδειγματικές.  Τα  φύλλα αξιολόγησης  καλό είναι να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης μας.