Ο χρόνος ταξιδεύει από το παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον.
Οι άκλιτες λεξούλες που απαντούν στην ερώτηση «πότε;» και δείχνουν τον χρόνο, ονομάζονται:
Χρονικά Επιρρήματα:
Χρονικά Επιρρήματα