Παιχνίδι με τα δίψηφα φωνήεντα:

Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα φύλλο χαρτί Α3 και μπερδεμένες λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα. Οι μαθητές καλούνται να κολλήσουν την κάθε λέξη στη στήλη του αντίστοιχου δίψηφου φωνήεντος. Στη συνέχεια πρέπει να κυκλώσουν τα δίψηφα φωνήεντα μέσα στις λέξεις. Η πιο γρήγορη ομάδα είναι και η νικήτρια!
  
Δίψηφα φωνήεντα