Οι μαθητές, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, κολλούν από μια λέξη στη μπλούζα τους. Πρέπει να μπουν στη σωστή θέση ώστε να δημιουργηθεί η πρόταση. Η ομάδα που καταφέρνει να φτιάξει την πρόταση σωστά,  είναι η νικήτρια!!!
Φτιάχνω προτάσεις βάζοντας σε σωστή σειρά τις λέξεις!