Χωρίζουμε λέξεις σε ουσιαστικά- ρήματα – επίθετα και τις αφήνουμε να …πετάξουν με τα αερόστατά τους!!!
Τα αερόστατα των λέξεων