Λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης

Στο χώρο του Δ.Σ.Σερίφου λειτουργεί πλέον Δανειστική Βιβλιοθήκη. Με τη βοήθεια όλων των εκπαιδευτικών καταγράφηκαν και τακτοποιήθηκαν τα βιβλία, τα οποία πλέον είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες.  Υπεύθυνοι για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης  (δανεισμός ? επιστροφή βιβλίων) ορίστηκαν οι μαθητές της Στ΄ τάξης (2013-2014), με την επίβλεψη της δασκάλας τους η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της. Όλοι οι μαθητές του σχολείου μπορούν να δανείζονται, με πρόγραμμα και ακολουθώντας τους κανονισμούς της δανειστικής βιβλιοθήκης, όποιο βιβλίο επιθυμούν.

Πιο αναλυτικά:

 • ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 1. Συστηματική καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και σχέσης αγάπης του μαθητή με το βιβλίο.
 2. Υποστήριξη   των  εκπαιδευτικών  στόχων  του  αναλυτικού  προγράμματος.
 3. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας . Η Σχολική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης στην πληροφορία που αναζητεί ο μαθητής  και λειτουργεί σαν εργαστήρι άσκησής του στην κριτική σκέψη.
 4. Εξοικείωση των μαθητών με τις διαδικασίες  αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας.
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

Οι μαθητές της Στ΄τάξης, με την επίβλεψη της δασκάλας τους.

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  
 1. Ελληνική Λογοτεχνία
 2. Ξένη Λογοτεχνία
 3. Διάφορα
 4. Επιστημονικά
 5. Ιστορικά
 6. Παιδικά
Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη