Αφού καταγραφούν τα βιβλία, τα ταξινομούμε με βάση τη δυσκολία τους σε 3 κατηγορίες (Α – Β – Γ) και κολλάμε από έναν κωδικό στο καθένα. Στη συνέχεια συζητάμε για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουμε ως αναγνώστες. Τέλος, φτιάχνουμε μια κάρτα δανεισμού για να σημειώνουμε πότε δανειζόμαστε τα βιβλία και πότε τα επιστρέφουμε.

 

 

Για να μην καταστρέφουμε τις σελίδες των βιβλίων που δανειζόμαστε, κατασκευάζουμε σελιδοδείκτες από γλωσσοπίεστρα και πολύχρωμα χαρτόνια.
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη της τάξης