Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > ΔιάγραμμαΡάβδων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
      ΔιάγραμμαΟρθογωνίων
      ΔιάγραμμαΡάβδων
      ΣυντελεστήςΓραμμικήςΣυσχέτισης
      Συνδιακύμανση
      ΣεΕυθείαΥ …(Ευθεία παλινδρόμησης)
      Άλλες εντολές για κατάλληλες καμπύλες
      Ιστόγραμμα
      ΑντίστροφηΚανονικής
      Εντολές Μέσης τιμής
      Διάμεσος
      ΕπικρατούσαΤιμή
      Κανονική
      Εντολές  τεταρτημορίων
      ΤυπικήΑπόκλιση
      Εντολές Αθροισμάτων
      Εντολές για   Ποσότητες
      Διακύμανση
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

ΔιάγραμμαΡάβδων

ΔιάγραμμαΡάβδων[Αρχή_y, yΚλίμακα, Λίστα δεδομένων γραμμής]: Δημιουργεί ένα διάγραμμα ράβδων , χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της λίστας γραμμής και των οποίων οι κατακόρυφες θέσεις στο σύστημα συντεταγμένων εξαρτώνται από την μεταβλητή  Αρχή_y  , και τα ύψη τους από τον παράγοντα  yΚλίμακα.
Παράδειγμα: ΔιάγραμμαΡάβδων[0, 1, {2,2,3,4,5,5,6,7,7,8,8,8,9}]

ΔιάγραμμαΡάβδων[Αρχή_y, yΚλίμακα, Αρχική τιμή α, Q1, διάμεσος, Q3, Τελική τιμή β]: Δημιουργεί ένα διάγραμμα ράβδων μ΄αυτά  τα στατιστικά δεδομένα στο διάστημα  [α, β].

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Στατιστικής