Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εντολές Αθροισμάτων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
      ΔιάγραμμαΟρθογωνίων
      ΔιάγραμμαΡάβδων
      ΣυντελεστήςΓραμμικήςΣυσχέτισης
      Συνδιακύμανση
      ΣεΕυθείαΥ …(Ευθεία παλινδρόμησης)
      Άλλες εντολές για κατάλληλες καμπύλες
      Ιστόγραμμα
      ΑντίστροφηΚανονικής
      Εντολές Μέσης τιμής
      Διάμεσος
      ΕπικρατούσαΤιμή
      Κανονική
      Εντολές  τεταρτημορίων
      ΤυπικήΑπόκλιση
      Εντολές Αθροισμάτων
      Εντολές για   Ποσότητες
      Διακύμανση
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Εντολές Αθροισμάτων

SXX[Λίστα αριθμών]: Υπολογίζει το άθροισμα των τετραγώνων των αριθμών της λίστας.
Παράδειγμα: Προκειμένου να βρείτε την διακύμανση μιας λίστας αριθμών , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή:   SXX[λίστα1]/Μήκος[λίστα1] - ΜέσηΤιμή[λίστα1]^2.

SXX[λίστα σημείων]: Υπολογίζει το άθροισμα των τετραγώνων των τετμημένων των δοσμένων σημείων.

SXY[λίστα τετμημένων, λίστα τεταγμένων]: Υπολογίζει το άθροισμα των γινομένων  τετμημένων-τεταγμένων.

SXY[Λίστα σημείων]: Υπολογίζει το άθροισμα των γινομένων  τετμημένων-τεταγμένων .        
Παράδειγμα: Προκειμένου να βρείτε την συνδιακύμανση  μιας λίστας αριθμών , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή: SXY[λίστα1]/ Μήκος[λίστα1] - ΜέσηΤιμήX[λίστα1] * ΜέσηΤιμήY[λίστα1].

SYY[Λίστα σημείων]: Υπολογίζει το άθροισμα των τετραγώνων των τεταγμένων των δοσμένων σημείων.

 

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Στατιστικής