από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μέρος Α - Κεφάλαιο 1ο - Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις - Β΄ Γυμνασίου

Περιεχόμενα  

Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Αξιολόγησης

Άσκηση 1 Να χρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή για να εκφράσετε με μια αλγεβρική παράσταση τις παρακάτω φράσεις:

α) Το πενταπλάσιο ενός αριθμού αυξημένο κατά 2

………………………………………………………………………………….

β) Το διπλάσιο της διαφοράς του 5 από έναν αριθμό

………………………………………………………………………………….

Άσκηση 2 Να απλοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

Α = 4μήλα + 3πορτοκάλια + 2μήλα + 5πορτοκάλια

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 

Άσκηση 3 Να απλοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Άσκηση 4 Να συμπληρώσετε το παρακάτω διάγραμμα

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

         

                                                                                                                       

Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας