από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου -  Εξισώσεις 1ου βαθμού

Περιεχόμενα  

 Εξισώσεις 1ου βαθμού

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Εργασίας

Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε on line το Φύλλο Εργασίας

Άσκηση 1 Αν ένα τούβλο ζυγίζει x κιλά τότε:

α) Δυο τούβλα ζυγίζουν ………. κιλά.

β) Τέσσερα τούβλα ζυγίζουν ………. κιλά.

γ) Δύο τούβλα και 10 κιλά ζυγίζουν ……….…. κιλά.

δ) Τέσσερα τούβλα και 2 κιλά ζυγίζουν ……….…. κιλά.

 

Άσκηση 2 Ένα τούβλο, υποθέτουμε ότι ζυγίζει x κιλά. Να γράψετε μια ισότητα για την κάθε μια από τις παρακάτω εκφράσεις.

α) Τέσσερα τούβλα και 2 κιλά ζυγίζουν όσο δύο τούβλα και 10 κιλά.

………………………………………….

β) Τέσσερα τούβλα ζυγίζουν όσο δύο τούβλα και 8 κιλά.

………………………………………….

γ) Δύο τούβλα ζυγίζουν 8 κιλά.

………………………………………….

δ) Ένα τούβλο ζυγίζει 4 κιλά.

………………………………………….

Άσκηση 3 Αν τα ίσα βάρη της άσκησης 2 σε κάθε περίπτωση βρίσκονται στο ζυγό του σχήματος τότε :

α) Ποια είναι η ενέργεια που κάνουμε για να περάσουμε από το α στο β;  …………………………………………………….………………………………

β) Ποια είναι η ενέργεια που κάνουμε για να περάσουμε από το β στο γ;  ……………………………………………………………………………………

γ) Ποια είναι η ενέργεια που κάνουμε για να περάσουμε από το γ στο δ;  ……………………………………………………………………………………

Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας